Scroll Top
32-045 Wielmoża, ul. Podzamcze 12

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane podczas odwiedzania witryny www.dogandyou.pl  („Witryna”).

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

Kiedy odwiedzasz Witrynę, automatycznie zbieramy wybrane informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto, gdy przeglądasz Witrynę, zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które przeglądasz, jakie witryny lub wyszukiwane hasła, które odesłały Cię do Witryny, a także informacje o interakcjach z Witryną. Te automatycznie gromadzone informacje nazywamy „Informacjami o urządzeniu”.

Gromadzimy informacje o urządzeniu za pomocą następujących technologii:

„Pliki cookie” to pliki danych, które są umieszczane na Twoim urządzeniu lub komputerze i często zawierają anonimowy unikalny identyfikator. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i jak je wyłączyć, odwiedź https://www.allaboutcookies.org.

„Pliki dziennika” śledzą działania zachodzące w Witrynie i zbierają dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające / wyjściowe oraz znaczniki daty / czasu.

„Sygnały nawigacyjne w sieci Web”, „znaczniki” i „piksele” to pliki elektroniczne używane do rejestrowania informacji o sposobie przeglądania Witryny.

Dodatkowo, gdy wysyłasz wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego Witryny, zbieramy od Ciebie informacje, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Te informacje nazywamy „Informacje o kliencie”.

Kiedy mówimy o „Danych osobowych” w niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli zarówno informacje o urządzeniu, jak i informacje o kliencie.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Używamy informacji z formularza kontaktowego, które zbieramy ogólnie, do realizacji wszelkich zapytań  składanych za pośrednictwem Witryny – wykorzystujemy te informacje, aby:

Komunikować się z tobą;

Jeśli jest to zgodne z preferencjami, które nam udostępniłeś, dostarczać informacje lub reklamy dotyczące naszych produktów lub usług.

Używamy gromadzonych przez nas Informacji o urządzeniu, aby pomóc nam w monitorowaniu potencjalnego ryzyka i oszustw (w szczególności adresu IP), a bardziej ogólnie w celu ulepszania i optymalizacji naszej Witryny (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu, w jaki nasi klienci przeglądają i wchodzą w interakcje z Witryną oraz oceny sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim, aby pomogły nam w korzystaniu z Twoich danych osobowych, jak opisano powyżej. Na przykład używamy Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny – możesz przeczytać więcej o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Możesz również zrezygnować z Google Analytics tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wreszcie, możemy również udostępniać Twoje dane osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, aby odpowiedzieć na wezwanie sądowe, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem żądanie informacji, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem dbającym o ochronę i decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma DOG&YOU szkoła dla psów, adres: Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, gm. Sułoszowa, miejsc. Wielmoża, ul. Podzamcze, nr 12, 32-045

Możesz się skontaktować z Administratorem drogą mailową: dogandyou.szkola@gmail.com , listownie: DOG&YOU szkoła dla psów   ul. Podzamcze, nr 12, 32-045 Wielmoża lub przez formularz kontaktowy na stronie: www.dogandyou.pl

PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. W odniesieniu do usług świadczonych za pośrednictwem Witryny, Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli chodzi o wykrywanie nadużyć oraz pomiary statystyczne i doskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach Witryny do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

TWOJE NAJWAŻNIEJSZE PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikom witryny przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej):

Prawo dostępu do danych;

Prawo do sprostowania danych;

Prawo do usunięcia danych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania;

Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy);

Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora);

Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody; h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając ze strony internetowej www.dogandyou.pl, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że www.dogandyou.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).